انگلیسی

1 - 9 / 150

آموزش زبان با بریکینگ بد

آموزش زبان با بریکینگ بد

By Mohammadi
Number of cards 19
0Sales
0
رودلف گوزن بینی قرمز!

رودلف گوزن بینی قرمز!

By taha Radmanesh
Number of cards 18
0Sales
0
آیا با خشم نگاه نمی کند ؟

آیا با خشم نگاه نمی کند ؟

By taha Radmanesh
Number of cards 18
0Sales
0
به یکجا رفتن

به یکجا رفتن

By taha Radmanesh
Number of cards 20
0Sales
0
بابا نوئل در حال آمدن به شهر

بابا نوئل در حال آمدن به شهر

By taha Radmanesh
Number of cards 15
0Sales
0
بازی کردن

بازی کردن

By taha Radmanesh
Number of cards 13
0Sales
0
صدای بچه ها، رنگ های باد

صدای بچه ها، رنگ های باد

By taha Radmanesh
Number of cards 18
0Sales
0
آخرین کریسمس

آخرین کریسمس

By taha Radmanesh
Number of cards 23
0Sales
0
پرنده سیاه

پرنده سیاه

By taha Radmanesh
Number of cards 13
0Sales
0
رودلف گوزن بینی قرمز!
By taha Radmanesh انگلیسی
  • 0Sales
هر کس در جهان زبان انگلیسی بلد باشدآهنگ کریسمس کلاسیک، "رودلف سرخ بینی گوزن های شمالی"را شنیده است. حالا نوبت شماست
0
آیا با خشم نگاه نمی کند ؟
By taha Radmanesh انگلیسی
  • 0Sales
پس از حمله به یک کنسرت در منچستر در 2017 این آهنگ توسط یکی از خواننده های پاپ آمریکایی تولید شد تا به کنترل خشم مردم منچستر در مورد آن موضوع کمک کند
0
به یکجا رفتن
By taha Radmanesh انگلیسی
  • 0Sales
در این آهنگ به شما در زمینه زمان فعل در زبان انگلیسی کمک میشود تا این بخش را به خوبی فرا بگیرید
0
بابا نوئل در حال آمدن به شهر
By taha Radmanesh انگلیسی
  • 0Sales
از مهم ترین و شناخته شده ترین آواز های کیریسمس متوان به آهنگ بابا نوئل در حال آمدن به شهر است، اشاره کرد.
0
بازی کردن
By taha Radmanesh انگلیسی
  • 0Sales
این آهنگ در مورد دوستان و دوست داشتن آنان است و به شما در روابط دوستانه کمک بسیاری میکند
0
صدای بچه ها، رنگ های باد
By taha Radmanesh انگلیسی
  • 0Sales
آهنگ رنگ از باد در مورد دختری کوچک است و موضوعات ان در مورد زیبایی و طبیعت است
0
آخرین کریسمس
By taha Radmanesh انگلیسی
  • 0Sales
یادگیری کلمات در مورد عشق، افراد خاص، و جشن های تعطیلات در این آهنگ
0
پرنده سیاه
By taha Radmanesh انگلیسی
  • 0Sales
این آهنگ، "سیاه" در اصل توسط معروف باند جهان، بیتلز انجام شد. برای برخی از موسیقی ها و برخی از کلمات به زبان انگلیسی عالی است
0