فرانسوی

1 - 9 / 15

Mobile A2

Mobile A2

By Sara Samavati
Number of cards 1,007
0Sales
19
Mobile A1

Mobile A1

By Sara Samavati
Number of cards 1,576
0Sales
39
Edito B1

Edito B1

By Sara Samavati
Number of cards 2,165
0Sales
43
Edito A2

Edito A2

By Sara Samavati
Number of cards 1,437
0Sales
39
Edito A1

Edito A1

By Sara Samavati
Number of cards 1,018
0Sales
29
Saison 4

Saison 4

By Negar MohamadHasani
Number of cards 1,548
0Sales
39
Saison 3

Saison 3

By Negar MohamadHasani
Number of cards 1,297
0Sales
29
Saison 2

Saison 2

By Negar MohamadHasani
Number of cards 618
0Sales
17
saison 1

saison 1

By Negar MohamadHasani
Number of cards 1,011
0Sales
29
Mobile A2
By Sara Samavati فرانسوی
  • 0Sales
کتاب Mobile , methode de francais کتابی از انتشارات didier است که برای شروع یادگیری زبان فرانسه در برخی از موسسات زبان در ایران تدریس میشه.
19
Mobile A1
By Sara Samavati فرانسوی
  • 0Sales
کتاب Mobile , methode de francais کتابی از انتشارات didier است که برای شروع یادگیری زبان فرانسه در برخی از موسسات زبان در ایران تدریس میشه.
39
Edito B1
By Sara Samavati فرانسوی
  • 0Sales
مجموعه کتاب‌های Edito به عنوان یکی از بهترین و معتبرترین منابع آموزشی زبان فرانسه توسط انتشارات Didier در سطوح مختلف تألیف و منتشر شده است. محتوای آموزشی این کتاب‌ها بر اساس اتفاقات واقعی است که ممکن است یک فرانسوی زبان با آنها مواجه شود.
43
Edito A2
By Sara Samavati فرانسوی
  • 0Sales
مجموعه کتاب‌های Edito به عنوان یکی از بهترین و معتبرترین منابع آموزشی زبان فرانسه توسط انتشارات Didier در سطوح مختلف تألیف و منتشر شده است. محتوای آموزشی این کتاب‌ها بر اساس اتفاقات واقعی است که ممکن است یک فرانسوی زبان با آنها مواجه شود.
39
Edito A1
By Sara Samavati فرانسوی
  • 0Sales
مجموعه کتاب‌های Edito به عنوان یکی از بهترین و معتبرترین منابع آموزشی زبان فرانسه توسط انتشارات Didier در سطوح مختلف تألیف و منتشر شده است. محتوای آموزشی این کتاب‌ها بر اساس اتفاقات واقعی است که ممکن است یک فرانسوی زبان با آنها مواجه شود.
29
Saison 4
By Negar MohamadHasani فرانسوی
  • 0Sales

مجموعه کتاب های سزون یکی از متدهای آموزش زبان فرانسه است که در بسیاری از موسسات زبان در ایران تدریس میشود. این کتاب در 4 سطح طراحی شده است و هر کتاب شما را به یکی از سطح های استاندارد زبان های اروپایی میرساند. کتاب سزون 4، چهارمین سطح این کتاب ها میباشد. 

39
Saison 3
By Negar MohamadHasani فرانسوی
  • 0Sales

مجموعه کتاب های سزون یکی از متدهای آموزش زبان فرانسه است که در بسیاری از موسسات زبان در ایران تدریس میشود. این کتاب در 4 سطح طراحی شده است و هر کتاب شما را به یکی از سطح های استاندارد زبان های اروپایی میرساند. کتاب سزون 3، سومین سطح این کتاب ها میباشد. 

29
Saison 2
By Negar MohamadHasani فرانسوی
  • 0Sales

مجموعه کتاب های سزون یکی از متدهای آموزش زبان فرانسه است که در بسیاری از موسسات زبان در ایران تدریس میشود. این کتاب در 4 سطح طراحی شده است و هر کتاب شما را به یکی از سطح های استاندارد زبان های اروپایی میرساند. کتاب سزون 2، دومین سطح این کتاب ها میباشد. 

17
saison 1
By Negar MohamadHasani فرانسوی
  • 0Sales
مجموعه کتاب های سزون یکی از متدهای آموزش زبان فرانسه است که در بسیاری از موسسات زبان در ایران تدریس میشود. این کتاب در 4 سطح طراحی شده است و هر کتاب شما را به یکی از سطح های استاندارد زبان های اروپایی میرساند. کتاب سزون 1 اولین سطح این کتاب ها میباشد.
29